Posjeta delegacije Ministarstva kapitalnih investicija Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost

01.03.2022.

Imajući u vidu da Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Direktorat za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu sprovodi aktivnosti na usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom i međunarodnim konvencijama, bilo je neophodno sresti se sa rukovodiocima EMSA-e, kako bi se razmotrili način i dinamika aktivnosti koje bi se sprovodile kroz zajedničku saradnju, imajući u vidu prije svega značaj dosadašnje saradnje  i ekspertize koja je pomorskoj administraciji Crne Gore pružena u vidu obuka, treninga, on-line konsultacija, izrade studija, Gap analiza itd.


S tim u vezi, državni sekretar Zoran Radunović, generalna direktorica Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu Tanja Janović i  Ana Kusovac, načelnica Direkcije za pomorsku privredu, održali su sastanak, u Lisabonu, u Evropskoj agenciji za pomorsku sigurnost (EMSA), sa izvršnom direktoricom EMSA-e, g-djom Majom Markovčić Kostelac sa saradnicima.

Tokom sastanka razgovaralo se o temama iz oblasti pomorstva za koje je pomorskoj administraciji Crne Gore potrebna pomoć, a koju bi EMSA pružila i sprovela kroz projekat IPA II, finansiran od strane Evropske Unije.Nazad